• : 0257.3501.048
  • : duytan.flc@gmail.com
0257.3501.048
duytan.flc@gmail.com

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DUY TÂN

Được thành lập theo quyết định số 79/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Phú Yên ngày 01/03/2022.

Trụ sở tại Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Số điện thoại: 0257.3501.048 Email: duytan.flc@gmail.com

Liên hệ

Bản đồ

Đối tác tiêu biểu